Algemeen

Wat is het idee achter het plan?

De plattegrond van de oude binnenstad van Leiden is meeslepend, aantrekkelijk en vertelt het verhaal over de historie van de stad. Daarom is deze in miniatuur afgebeeld op het Stationsplein. Lopen over een miniatuur stad is leerzaam en herkenbaar: de plattegrond is letterlijk een stad van ontdekkingen, passend bij de identiteit van de stad.

De tijdelijke invulling VisiteKAART is een plattegrond van de binnenstad van Leiden gecombineerd met een bezoekerswebsite. De inrichting van het plein geeft het plein een aantrekkelijk voorkomen: het plein wordt geactiveerd. De plattegrond staat symbool voor het vinden van je weg. De website geeft mensen de kans hun route in de stad uit te stippelen. Daarnaast kunnen mensen hun bezoek aan Leiden via de website voorbereiden.

Wat kan ik allemaal vinden in het plan VisiteKAART?

Het plan bestaat uit een grote plattegrond van de binnenstad van Leiden. Op de plattegrond staan zitobjecten. Deze stellen de meest belangrijke gebouwen in het centrum voor, zoals de Burcht, de Waag en de Pieterskerk. Op de zitobjecten staat een afbeelding van het gebouw dat zich op die plek bevindt. Ook is er een blok met informatie over het plan. Daarnaast zijn de vele parken die Leiden rijk is weergegeven als plantenbakken. Deze plantenbakken hebben de vorm van het park dat het voorstelt.
Op de grond zijn ronde RVS plaatjes met QR codes bevestigd. Deze codes kunnen gescand worden met een QR app. De codes verwijzen naar deze website, waarop u informatie vindt over een kleine 50 interessante plekken in het centrum van Leiden. Zo kunt u uw ontdekkingstocht door de stad al uitstippelen op het Stationsplein.
Tenslotte is er een uitkijkplatform. Hier kunt u de plattegrond vanuit een hoger standpunt bekijken en heeft u meer overzicht.

Hoe lang blijft het plan staan?

Het plan is tijdelijk en zal blijven staan totdat het Stationsplein definitief verbouwd gaat worden. In de planning is rekening gehouden met een looptijd van twee jaar.

Wat betekenen de diverse kleuren in de plattegrond?

Het verfwerk is gemaakt in diverse kleuren. Het blauw staat voor water. De 6 verschillende grijstinten stellen de verschillende fases voor waarin de stad is ontstaan.

De donkerste grijstint is het oudste gedeelte van de stad. De nederzetting kreeg rond 1200 een stedelijker karakter. Rond 1250 worden de eerste verdedigingsgrachten gegraven: het tegenwoordige Rapenburg en het Steenschuur.

De tweede grijstint laat de tweede stadsuitbreiding van de jaren rondom 1300 zien: aan het eind van de dertiende eeuw is Leiden zo gegroeid dat stadsuitbreiding nodig is. Aan de oostkant van de Burcht, op het Waardeiland, wordt extra grond bij de stad getrokken. De uitbreiding wordt beschermd met een nieuwe vestgracht ter hoogte van de tegenwoordige Hooigracht.

Het gaat Leiden economisch voor de wind. De bevolking groeit en al snel is een nieuwe stadsuitbreiding nodig. Deze is te zien in de derde grijstint. Rond 1350 wordt de nederzetting Marendorp, op de noordoever van de Rijn, bij Leiden gevoegd en omvest. De bewoning in het nieuwe stadsdeel concentreert zich aan de noordelijke Rijndijk, de tegenwoordige Haarlemmerstraat. Leiden breidt gelijktijdig nogmaals aan de oostzijde uit, tot aan de huidige Herengracht.

De vierde grijstint stelt het gebied voor dat vanaf 1386 werd bebouwd. Dit is de laatste grote middeleeuwse uitbreiding, aan de zuid- en westzijde van de stad. De stadsmuur rond Leiden vormt dan bijna een cirkel.

De vijfde grijstint stelt het gebied voor dat na 1611 bij de stad werd gevoegd. Na het Ontzet in 1574 begint Leiden aan een grote bloeiperiode. De komst van immigranten leidt tot een bevolkingsexplosie: binnen veertig jaar na het beleg en het ontzet is de bevolking verviervoudigd tot bijna 45.000 mensen. Elk leeg stukje stad wordt volgebouwd, maar het is niet genoeg. In 1611 wordt daarom opnieuw besloten tot stadsuitbreiding. Aan de noordkant worden de Morssingel, Rijnsburgersingel en Maresingel aangelegd. Een goede verdediging van het nieuwe stadsdeel is van groot belang, de Tachtigjarige Oorlog is immers nog aan de gang. In plaats van muren met torens worden er nu aarden wallen met bolwerken aangelegd, wat beter beschermt tegen nieuwe vuurwapens. In de nieuwe uitbreiding komen veel arbeidershuizen. Ook de Stadstimmerwerf en de Lakenhal krijgen er een plaats.

De zesde en lichtste kleur stelt de laatste twee uitbreidingen voor. Na de stadsuitbreiding van 1611 blijft er behoefte aan bouwgrond. In 1644 wordt de stad daarom opnieuw uitgebreid. Hierbij wordt ook de Herensingel aangelegd en aangesloten op de Haven aan de oostzijde van de stad. In 1659 wordt Leiden opnieuw uitgebreid. De nieuwe stadswijken worden vooral volgebouwd door investeerders.
(bron: Erfgoed Leiden)

Overzicht:
Grijstint 1= 1200
Grijstint 2= 1300
Grijstint 3= 1350
Grijstint 4= 1386
Grijstint 5= 1611
Grijstint 6= 1644/1659

Ik heb nog een ander vraag over het plan. Waar kan ik terecht?

Indien uw vraag betrekking heeft tot het ontwerp van het plan, dan kunt u uw vraag mailen naar het verantwoordelijke architectenbureau NOV’82 Architecten. U kunt hen bereiken op post@nov82.nl.
Heeft u een andere vraag dan kunt u contact opnemen met de opdrachtgever van het plan, de Gemeente Leiden.

QR code

Wat is een QR code

Een QR-code is een soort streepjescode die je kunt scannen met je smartphone of tablet. Als je de QR-code scant kom je meteen op de website waar de code naar verwijst. Eigenlijk als een soort link. Zo kun je snel meer informatie vinden over een onderwerp of product. QR staat voor Quick Response.

Hoe kom ik aan een QR scan app?

Deze kunt u downloaden op uw telefoon of tablet. QR code scan apps zijn verkrijgbaar app stores. Een goede QR scan app is bijvoorbeeld de Unitag GR Code Scanner.

Hoeveel QR codes bevinden zich in het plan?

In het plan staan 49 verschillende codes. Er is een code op het infoblok, hier krijgt u meer informatie over het plan. De andere QR codes verwijzen allemaal naar een interessante plek in de binnenstad van Leiden. Op het rond RVS plaatje kunt u lezen naar welke bezienswaardigheid de code verwijst. Het totale overzicht van de bezienswaardigheden is op de ze website te vinden onder het kopje iconen.

Gemeente Leiden

Waarom heeft de Gemeente Leiden een prijsvraag uitgeschreven voor het Stationsplein

De Gemeente Leiden wilde het Stationsplein graag activeren in de periode tot de definitieve verbouwing van het gebied. Daarom is er een prijsvraag uitgeschreven waarin gevraagd werd naar een aantrekkelijk, gastvrij plein dat een entree naar de stad vormt. Het plan VisiteKAART van NOV’82 Architecten werd unaniem gekozen door de 11-koppige jury.

Colofon

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Ontwerp

NOV’82 Architecten

Uitvoering

Bouwbegeleiding – NOV’82 Architecten
Plattegrond – Markeer B.V.
Betonelementen – Riboton B.V.
Plantenbakken – Saman Groep
Hovenier – Balkenende Hoveniers
RVS QR-codes – Chocalab en RVS-graveren
Plaatsing – Loonbedrijf Leiden

Fotorechten

Nummers corresponderen met de foto’s op de icoonpagina’s

01, 34, 48 – NOV’82 Architecten
13 ,14 – Buro JP
22 – Erfgoed Leiden en Omstreken
40 – Jan van Houtkade
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 – Beeldbank Gemeente Leiden

Teksten

De teksten op deze website komen grotendeels van de website www.visitleiden.nl. Ook is er informatie gebruikt die verstrekt is door Erfgoed Leiden en is er gebruik gemaakt van informatie van www.singelpark.nl

Close
Go top